1388/11/26 ساعت 12:48 ق.ظ

گزارش ها و توژه های نشست های سال گذشته آماده شده است. وبا یاری دوستان درآینده نزدیک درتارنگار به نمایش درخواهدآمد. 

نخستین نشست کانون ایران بزرگ درروزهفدهم امرداد۸۷برگزارشد.پروانه کارکانون ازهفته واپسین تیرماه آماده بود.امابه درخواست دبیرکانون (چون زاده امردادماه وبه رام روز که برابربا۱۷ماه میباشدعلاقمندبود)نخستین نشست با نام ایران کهن ترازتاریخ دررام روز با سخنرانی دکترحسین وحیدی آغازشد.سپس دکترمحمودی بختیاری وامیدعطایی فرد سخنرانی نمودند ودرپایان استادامیرصادقی باخواندن داستان فریدون از شاه نامه سپندفردوسی نشست رابه فرجام رساندند.  

نشست های کانون پنج شنبه هرهفته با یادشهیدان هشت سال دفاع مقدس به طورمرتب وبدون وقفه برگزارگردید.تنها دو پنج شنبه که تعطیل رسمی بود. کانون نشستی نداشت.سلسله نشستهای ایران کهن ترازتاریخ ادامه یافت: استوره شناسی :دکترفاروق صفی زاده  واستادامیرصادقی

هنر و استوره: دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق 

آفرینش انسان وجهان دراستوره های ایرانی :دکترفاروق صفی زاده وشاه نامه خوانی بانوساقی عقیلی

استوره مهر : منصورکیایی 

پیشدادیان در شاه نامه : دکترمحمدکرمی همراه باشاه نامه خوانی سیاوش ازنوجوانان مکتب استادامیرصادقی

ادبیات و استوره :علی رضامحمودی ایران مهر 

بزرگ یاد پیرمغان(حافظ):دکترپروین ناهیدی و علی رضا محمودی ایران مهر 

استوره آناهیتا : دکترپروین ناهیدی 

جشن مهرگان:دکتر قدمعلی سرامی 

بازدید۲۲تن ازهموندان ازدژشکوهمند الموت در۲۵مهرماه 

نشست یازدهم: کورش پاسارگادایران : مجتباعبدا...نژادوامیدعطایی فردباهمراهی هماارژنگی وتوران شهریاری 

نشست دوازدهم:هویت ملی :رامین فصاحت(واپسین هخامنشی) 

نشست سیزدهم:نقدوبررسی توژه سیسد: دکترفاروق صفی زاده 

نشست چهاردهم:پاسداشت زبان پارسی : دکتر قدمعلی سرامی 

نشست پانزدهم:نمایش توژه هفت رخ فرخ ایران: دکترجلال الدین کزازی.دکترطالبیان.دکترفرزین رضاییان وبانومهدیه الهی قمشه ای

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo